Witryna ta powstała dzięki splotowi różnych wydarzeń, których początek sięga już więcej niż dziesięć lat w przeszłość, kiedy to Waldemar Stopczyński – nauczyciel języka polskiego w jednym z gdańskich gimnazjów – zwrócił uwagę na pewien kluczowy, choć przeoczony przez historyków dokument, dotyczący akcji zlikwidowania w Warszawie generała SS Franza Kutschery – „Raport Alego”. Idąc śladem tego dokumentu, dotarł do kolejnych dokumentów i wydobył z niepamięci kolejne postacie związane z legendarnym batalionem „Parasol”. Przede wszystkim Bolesława Srockiego – wychowawcę i mentora żołnierzy z I kompanii, który tuż po wojnie zaangażowany był w gromadzenie i opracowywanie „Archiwum Parasola”. Owocem pasji badawczej Stopczyńskiego stała się m.in. wydana przez Muzeum II Wojny Światowej książka „W kręgu Bolesława Srockiego. Relacje-wspomnienia-polemiki”. To praca nad tą książką zaprowadziła go do Jarosława Czyszka – syna właściciela kalendarzyka. Obaj doszli do wniosku, że zapiski „Wacka” są na tyle cenne, że powinny być pokazane szerszej publiczności, a udział w tej pracy młodzieży jest wartością samą w sobie.

Działając już w ramach powołanego w 2014 roku Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego, Stopczyński i skupiona wokół niego młodzież, sporządzili niemal pełny transkrypt kalendarzykowych zapisków. Nie było łatwo. Pismo „Wacka” z wzrostem natężenia walk stawało się mniej wyraźne i bardziej chaotyczne.

Wynikiem spotkania Waldemara Stopczyńskiego i Jacka Staniszewskiego, nauczyciela historii, dyrektora Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, była decyzja o połączeniu sił: zdecydowano, że kalendarzyk zostanie opublikowany na dedykowanej stronie internetowej. Zapiski Wacława Czyszka będą wpisane w szerszy kontekst wydarzeń w Warszawie, Polsce, Europie i na świecie. Do pracy zaproszono również Jakuba Lorenca, nauczyciela historii z Monnet International School. Razem ze Staniszewskim prowadzą stronę doklasy.pl, na której dzielą się pomysłami na lekcje historii. Lorenc zaprosił do współpracy swoich uczniów, którzy zajęli się prowadzeniem mediów społecznościowych. Odwiedzili także miejsca, w których Wacław Czyszek pisał swoje notatki.

W ten sposób powstał zespół gdańsko-warszawski, który pracował nad projektem kalendarz44.pl.

Opieka merytoryczna: Jakub Lorenc, Jacek Staniszewski, Waldemar Stopczyński

W projekcie udział wzięli: Adrianna Gottfried, Jan Góral, Mikołaj Górlikowski, Maciej Iwan, Paulina Lipowska, Jan Mikołajczyk, Paweł Urgacz, Jan Sachse, Kajetan Zduńczyk