W ostatnich dniach lipca 1944 do 2. kompanii batalionu „Parasol” wcielono 14 osób, którymi dowodził Andrzej Wojnicz „Andrzej”. Jego zastępcą był Wacław Czyszek „Wacek”. 1 sierpnia do drużyny „Andrzeja” dołączono jeszcze jednego żołnierza. A zatem do walki 1 sierpnia poszło pod dowództwem „Andrzeja” 15 osób w tym dwie łączniczki – Krystyna Kozłowska i żona dowódcy Wanda Wojnicz „Nitka”. Powstanie przeżyją z tej grupy jedynie trzy osoby – obie łączniczki i „Wacek”.​

Drużyna Andrzeja, spis pochodzący z pamiętnika Wandy Andrzejewskiej-Wojnicz

Stan osobowy „drużyny Andrzeja” z dnia 1 sierpnia zamieszona w relacji „Wacka”(Ośrodek Karta)