6 sierpnia w Warszawie

(…) Godzina 6 rano ruszyło natarcie niemieckie wzdłuż Młynarskiej (…) Batalion brygady Dirlawangera przebijał się w ciężkich walkach. Równocześnie oddziały niemieckie wiązały w rejonie cmentarzy siły zgrupowania ppłk. „Radosława”. Niemcy w godzinach popołudniowych dotarli do Hali Mirowskiej i przedarli się przez Ogród Saski do Pałacu Bruhla (…) (…) Około godz. 15 Niemcy wtargnęli do szpitala […]

6 sierpnia – Świat

Na Śląsku Cieszyńskim w ramach akcji odwetowej Niemcy rozstrzelali 36 mężczyzn z Żywocic i pobliskich wiosek.   W Moskwie rozpoczęły się negocjacje Stanisława Mikołajczyka z PKWN: „6 sierpnia Mikołajczyk postanowił na własna rękę, że spotka się z przedstawicielami Komitetu Lubelskiego: Osóbką -Morawskim, Wandą Kornijczuk-Wasilewską, Andrzejem Witosem, generałem Rolą-Żymierskim i najważniejszą osobistością – przewodniczącym Krajowej Rady […]

6 sierpnia – Polska

Oddział UPA zabił 42 Polaków podczas napadu na Baligród. Armia Czerwona zajęła Mielec. W lesie pod Wólką Waniewską na Białostocczyźnie zwiadowczy oddział SS zamordował 61 ukrywających się tam mieszkańców okolicznych wsi. W Lublinie został aresztowany przez NKWD generał Ludwik Bittner – dowódca 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK.

6 sierpnia – Kalendarz

Niemcy opanowali Arterię Wolska – Chłodna – Ogr[ód] Saski – 13:30 silny nalot nieprzyjaciela na rejon Cmentarzy. 17-ej nat[arcie] niemców  z 2 czołgami od Pl. Opolskiego – spycha z cment[arza] Kalwińskiego „Parasol” 18:20, cment[arz] zdobyto Wobec wycofania się odd[ziału] „Sosny” z Leszna – stanowiska odcinka połudn[iowego] zostały cofnięte na skrzyż[owanie] Żytniej z Karolkową i Okopową. […]