30 sierpnia – Kalendarz

W nocy podczas nieudanej próby przebicia się oddziałów staromiejskich do Śródmieścia ciężko ranny w lewą nogę został Wacław Czyszek. Dzięki zdeterminowanej postawie przewodnika kanałowego Henryka Poznańskiego „Bystrego”, wbrew wyraźnemu rozkazowi dowódcy Grupy  „Kuba” – majora „Sosny”,  „Wacek” został przez swoich podkomendnych ewakuowany kanałami. Wraz z nim jego kalendarz. Niedługo po Powstaniu amputowano ranną nogę.  

1 sierpnia – świat

Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Maczka zakończyła przerzut do Normandii, by za 7 dni wejść do akcji podczas operacji „Totalize”. Stalin wydaje rozkaz do dowódców Armii Czerwonej określający postępowanie względem oddziałów Armii Krajowej i podobnych organizacji: „Z uwagi na to, że wroga agentura usiłuje przenikać do rejonów działań bojowych Armii Czerwonej i osiąść na terytorium […]

3 sierpnia – świat

Po dwumiesięcznym oblężeniu amerykańskie i chińskie wojska zdobywają miasto Myitkyina w Birmie Odbyło się spotkanie premiera rządu RP na uchodźstwie, Stanisława  Mikołajczyka z Józefem Stalinem. „Rząd sowiecki – oświadczył – uznał i zawarł porozumienie z Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Rząd sowiecki nie może pertraktować z dwoma przedstawicielami polskimi. Niechaj Polacy rozstrzygną różnice pomiędzy sobą, zanim przystąpią […]