Niemcy opanowali Arterię Wolska – Chłodna – Ogr[ód] Saski –

13:30 silny nalot nieprzyjaciela na rejon Cmentarzy.

17-ej nat[arcie] niemców  z 2 czołgami od Pl. Opolskiego – spycha z cment[arza] Kalwińskiego „Parasol”

18:20, cment[arz] zdobyto


Wobec wycofania się odd[ziału] „Sosny” z Leszna – stanowiska odcinka połudn[iowego] zostały cofnięte na skrzyż[owanie] Żytniej z Karolkową i Okopową.


2) Na przedpolu ogrodów K[arola] i Marii

Dom Starców Wacek

6 – ranny „Dyrektor”

6-ego (…) po południu

III – w geccie (sic!)

 

Facebooktwittermail