(…) Oddziały zgrupowania „Radosław”, zdziesiątkowane ciężkim bombardowaniem,
odpierają z trudem natarcie przeważających sił niemieckich od strony szpitala Jana
Bożego i PWPW (…)

(…) Wieczorem 30 sierpnia następuje przegrupowanie wojska i przygotowanie do
przebicia się z Bielańskiej ku Halom Mirowskim i pl. Żelaznej Bramy. Atak ma być
wsparty równoczesnym natarciem oddziałów śródmiejskich od ul. Grzybowskiej i
Królewskiej (…)

W. Bartoszewski „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego”

Facebooktwittermail