(…) Na krańce Ochoty przybywa brygada kolaboracyjna RONA – Russkaja Oswoboditelnaja Narodnaja Armia – pod dowództwem renegata, gen. SS Mieczysława Kamińskiego (…)

(…) W drodze znajdują się siły policyjne i SS z Poznania i Prus Wschodnich. Himmler przekazuje im na drogę dyrektywę Hitlera: wymordowania ludności Warszawy bez różnicy płci i wieku oraz bezwzględnego niszczenia miasta (…)

(…) Około godz. 19 wpadli do domu profesorskiego przy ul. Nowy Zjazd, zwanego tak, gdyż mieszkało tam wielu profesorów warszawskich wyższych uczelni. Wymordowano tam kilkunastu mężczyzn, wsród nich zginęli sławni uczeni: prof. Józef Rafacz, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Tretiak, prof. Wacław Roszkowski, prof. Adam Koss i inni (…)

(…) Na Woli oddziały hitlerowskie atakują ostro pozycje powstańcze, podpalają domy i mordują ludność cywilną. Kolumna pancerna z dywizji „Herman Göring” przedziera się do centrum miasta. Grupy ludności cywilnej używane są jako osłona dla atakujących czołgów i do rozbierania barykad. Oddziały batalionu „Zośka” i osłony „Radosława” zdobyły poprzedniego dnia dwa czołgi niemieckie typu „Pantera” (…)

W. Bartoszewski „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego”

Facebooktwittermail