Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Maczka zakończyła przerzut do Normandii, by za 7 dni wejść do akcji podczas operacji „Totalize”.

Stalin wydaje rozkaz do dowódców Armii Czerwonej określający postępowanie względem oddziałów Armii Krajowej i podobnych organizacji:

„Z uwagi na to, że wroga agentura usiłuje przenikać do rejonów działań bojowych Armii Czerwonej i osiąść na terytorium wyzwolonym Polski pod postacią oddziałów Armii Krajowej, Kwatera Główna rozkazała po wyjaśnieniu [chyba po ujawnieniu się – JMC] natychmiast rozbrajać oddziały zbrojne wchodzące w skład Armii Krajowej lub innych podobnych organizacji niewątpliwie mających w swoim składzie agentów niemieckich. Oficerów tych oddziałów internować, a szeregowych i podoficerów kierować do samodzielnego batalionu zapasowego 1 polskiej armii generała Berlinga.”

Jan Ciechanowski, „Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego”.


Anne Frank dokonuje ostatniego zapisu w swoim dzienniku:

„Obawiam się, że wszyscy, którzy mnie znają taką, jaką zawsze jestem, odkryją, że posiadam inną stronę, piękniejszą i lepszą. Obawiam się, że będą ze mnie szydzić , ośmieszać mnie, uznają za sentymentalną, nie będą brać poważnie. Jestem przyzwyczajona że nie bierze się mnie na poważnie, ale tylko ta „lekka” Anne jest do tego przyzwyczajona i może to znieść „cięższa” Anna jest na to za słaba.”

Anne Frank, „Dziennik”, przekład Alicja Oczko.

Facebooktwittermail