29 sierpnia – Świat

USA i Wielka Brytania ogłosiły deklaracje, na mocy których żołnierzom Armii Krajowej przyznano pełnię praw kombatanckich. Rząd Jego Królewskiej Mości złożył deklarację: „Polska Armia Krajowa, zmobilizowana obecnie stanowi siłę kombatancką będącą integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych.” Wybuchło powstanie narodowe na Słowacji.