1 sierpnia – inne życie

Rozpoczął się strajk pracowników komunikacji w Filadelfii. Był wywołany jako protest przeciwko zatrudnieniu ośmiu afroamerykanów jako motorniczych. Strajk sparaliżował komunikację na kilka dni.   Zmarł w wieku 65 lat prezydent Filipin Manuel L. Quezon. Był drugim prezydentem w historii tego kraju.   DDT został uznany przez naukowców w Wielkiej Brytanii za insektycyd zwalczający malarię   Premiera […]

1 sierpnia – świat

Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Maczka zakończyła przerzut do Normandii, by za 7 dni wejść do akcji podczas operacji „Totalize”. Stalin wydaje rozkaz do dowódców Armii Czerwonej określający postępowanie względem oddziałów Armii Krajowej i podobnych organizacji: „Z uwagi na to, że wroga agentura usiłuje przenikać do rejonów działań bojowych Armii Czerwonej i osiąść na terytorium […]

1 sierpnia w Warszawie

„W Śródmieściu wraz z Powiślem i Starym Miastem podjęto z powodzeniem wiele akcji atakowania obiektów przewidzianych do zdobycia, wśród nich Poczty Głównej na pl. Napoleona i Prudentialu.(…) Załamał się jednak szturm na pl. Zamkowy, nie opanowano mostów Kierbedzia i Poniatowskiego. Zawiodły również całkowicie opłacone poważnymi ofiarami natarcia w rejonie tak zwanej dzielnicy policyjnej – al. […]

1 sierpnia – Kalendarz

Ogólnie: Radosław: godz. 17- Zośka, kpt. Jan – zdobywa koszary w Szkole przy ul. Św. Kingi III komp + 2 dr. „Parasola” – z odsieczą Komendzie Głównej na ulicy Dzielnej. Niemcy zm[uszeni] do odwr[otu] godz 19.30 Parasol – kpt. Pług obsadził Cmentarz Kalwiński – wzmacniając plutonem zgrup[owanie] odd[ziałów] Wojskich (sic!) na ulicy Młynarskiej. Miotła zamyka […]