28 sierpnia w Warszawie

(…) Przed świtem oddziały grupy uderzeniowej nieprzyjaciela pod dowództwem płk. Schmidta rozpoczynają ostateczny szturm na stanowiska powstańcze utrzymywane dotychczas w gmachu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do godziny 8:30 opanowują cały teren Wytwórni. Oddziały niemieckie szturmujące PWPW liczyły około 1600 żołnierzy (…) (…) W dniu 28 sierpnia na Starym Mieście pozostaje około 2000 walczących – wszyscy […]