Dochodzi do kolejnego spotkania Stanisława Mikołajczyka z Józefem Stalinem:

9 sierpnia Mikołajczyk ponownie widział się ze Stalinem. Tym

razem Stalin oświadczył mu, że w Warszawie nie ma żadnego

powstania. „Lubelscy Polacy powiedzieli mi, że nie ma tam

żadnych walk” – upierał się . Zmiękł trochę, kiedy

Mikołajczyk napomknął o możliwości jakiejś fuzji z Komitetem

Lubelskim po swoim powrocie do Londynu i uzyskaniu aprobaty

gabinetu. Przywódca sowiecki pochwalił ten zamiar i zapewnił

Mikołajczyka, że nie ma zamiaru narzucać Polsce komunizmu.

Jan Karski „Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 – Od Wersalu do Jałty”.

Facebooktwittermail