(…) Na woli siły hitlerowskie gen. Reinefartha kontynuują natarcie. W rejonie pl. Mirowskiego polskie oddziały zadają napastnikom znaczne straty w zabitych i rannych (…)

(…) Żołnierze zgrupowania ppłk. „Radosława” toczą walkę o utrzymanie cmentarza kalwińskiego, gdzie walczy batalion „Parasol” i o utrzymanie wyludnionych terenów dawnego getta, gdzie walczą żołnierze batalionu „Zośka” (…)

(…) Od tego dnia nie ma już naziemnej komunikacji pomiędzy Starym Miastem a Śródmieściem. Zostanie ona zastąpiona komunikacją kanałami (…)

(…) W nocy z 6 na 7 sierpnia, przybyły na Stare Miasto oddziałki Armii Ludowej z Woli (…)

(…) W południowej części miasta, na Ochocie, trwają nadal zażarte walki o gmach Monopolu Tytoniowego. Reduta przy ul. Kaliskiej traci jeden z wysuniętych posterunków na Barskiej 5 (…)

(…) Okrutna pacyfikacja Ochoty trwa i przesuwa się w kierunku wschodnim. W czasie wypędzania z domu doznaje ciężkich ran wybitny polski pisarz Karol Irzykowski (…)

(…) Pierwszą dobę funkcjonuje w Śródmieściu Harcesrka Poczta Polowa (…)

(…) Na kwaterach powstańczych rozbrzmiewa w Śródmieściu świeżo napisana i skomponowana w pierwszym tygodniu powstania piosenka, która później nazywana była szumnie Hymnem Śródmieścia (…)

W. Bartoszewski „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego”

Facebooktwittermail