Na Śląsku Cieszyńskim w ramach akcji odwetowej Niemcy rozstrzelali 36 mężczyzn z Żywocic i pobliskich wiosek.


 

W Moskwie rozpoczęły się negocjacje Stanisława Mikołajczyka z PKWN:

„6 sierpnia Mikołajczyk postanowił na własna rękę, że spotka się

z przedstawicielami Komitetu Lubelskiego: Osóbką -Morawskim, Wandą

Kornijczuk-Wasilewską, Andrzejem Witosem, generałem Rolą-Żymierskim

i najważniejszą osobistością – przewodniczącym Krajowej Rady

Narodowej, Bolesławem Bierutem. Błagał ich wszystkich, aby poparli

jego prośbę o pomoc dla Warszawy. Zaprzeczyli, jakoby wogóle

toczyły się tam jakieś walki.[…] Spotkali się ponownie następnego

dnia i Mikołajczyk błagał Bieruta, aby bronił interesów i

suwerenności Polski przed pogwałceniem ich przez Sowietów. Bierut

odparł, że dobre stosunki polsko-sowieckie są ważniejsze niż

granice Polski. Zaproponował Mikołajczykowi, aby zrezygnował ze

swojego stanowiska w rządzie londyńskim, powrócił do Polski ze

zwolennikami Bieruta i uznał Komitet za rząd Polski, w Bierucie

uznając prezydenta nowej Rzeczypospolitej. W zamian oferował

Mikołajczykowi stanowisko premiera.”

Jan Karski „Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 – Od Wersalu do Jałty”.

Jednocześnie rozmowy ze Stalinem i Mołotowem rozpoczęła delegacja PKWN.

Facebooktwittermail