Natarcie niemieckie od toru obwod. kolejowego:

wzdłuż: Wolską; Górczewską, Żytnią i Długosza:

Przygotowanie lotnicze –

Czołgi na Wolskiej

Młyn Mühlera:                                                             Parasol

P[od]por[ucznik] „Czarny” z plut. Mühlera

O godz. 14 – szpital – św. Stanisława i skrzyżow[anie] Wolska Młynarska

Ewakuacja Karola i Marii o 24-ej

Cmentarze w ręku „Parasola” –

Zgr[upowanie] „Radosława”:

3 komp[ania] „Zośki’ – skierowana na Żytnią i Pl. Kercelego

„Miotła”: Wronią i Leszno.

O 17-ej nat[arcie] w kierunku Wolskiej (nadpisane: Kp[t] „Hal”)

Od str[ony] Zach. (Zach. skreślone) rejonu Cment[arza] Ewa[n]g[elickiego] i w kierunku: Gostyńskiej i Płockiej do skrzyż[owania] z Górczew[ską]

Komp[ania] baonu „Pięści”: 2 plut[on]

ze zgrup[owania] ppł[k] Pawła

3 komp[ania] + 2 p[od]ch[o]rąż[ych]


Reszta „Parasola” wraz [z] 3 komp[anią] „Zośki” – Młynarską i Karolkową – Nat[arcie] w kierunku Płockiej


[na marginesie]

P[od]por[ucznik] Andrzej zginął wcześniej przed południem.

Fragment IV:

Nat[arcie] załamało się o godz. 20:10 – (…) d-ców.

 


Facebooktwittermail