Po dwumiesięcznym oblężeniu amerykańskie i chińskie wojska zdobywają miasto Myitkyina w Birmie


Odbyło się spotkanie premiera rządu RP na uchodźstwie, Stanisława  Mikołajczyka z Józefem Stalinem.

„Rząd sowiecki – oświadczył – uznał i zawarł porozumienie z Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Rząd sowiecki nie może pertraktować z dwoma przedstawicielami polskimi. Niechaj Polacy rozstrzygną różnice pomiędzy sobą, zanim przystąpią do negocjacji w sprawie stosunków polsko-sowieckich. Mikołajczyk powinien dojść do porozumienia z Komitetem Lubelskim.[…] Mikołajczyk zwrócił się z prośbą o pomoc militarną dla powstania warszawskiego, Stalin zauważył zimno, że polskie podziemie było, niestety, prawie zupełnie bierne podczas wojny, że Polacy byli krzywdząco podejrzliwi wobec Rosjan i dlatego nie  może im ufać. Przed jakąkolwiek kontynuacją rozmów Mikołajczyk powinien „spotkać się” z Komitetem Lubelskim. Dopóki to nie nastąpi, nic się dla Warszawy zrobić nie da. W sprawie ofensywy sowieckiej Stalin odpowiadał wymijająco.”

Jan Karski „Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 – Od Wersalu do Jałty”.

Facebooktwittermail