(…) Tego dnia nieprzyjaciel po raz pierwszy ostrzeliwuje Stare Miasto pociskami największego kalibru o średnicy 60 cm. Jeden taki pocisk, gdy trafi celnie, rozwala kilkupiętrową kamienicę (… )

(…) W południe wysadzona zostaje przez saperów nieprzyjaciela oficyna pięciopiętrowej kamienicy przy ul. Przejazd – wysunięta placówka w rejonie ostro atakowanego odcinka ul. Leszno. Pod gruzami zginęli między innymi dwaj wybitni poeci wojennej generacji – pchor. Zdzisław Leon Stroiński („Chmura”) i jego przyjaciel Tadeusz Gajcy („Topór”) – żołnierze AK w oddziale wypadowym por. „Ryszarda” (…)

(…) W nocy z 15 na 16 sierpnia, z wtorku na środę, dotarły do Powiązek pierwsze oddziały odsieczy z Puszczy Kampinoskiej pod dowództwem ppłk. Ludwika Konarskiego („Victor”) (…)

(…) Gen. „Bór” – Komorowski meldował tego dnia do Londynu:

Z małymi zmianami utrzymaliśmy dotychczasowy stan posiadania. Główny wysiłek nieprzyjaciela skierowany [jest] na rejon Starego Miasta, gdzie bardzo uciążliwe, krwawe walki. Natarcia wyruszają po silnych nawałach ogniowych artylerii i moździerzy. Coraz mniejszy udział czołgów, skuteczne ich zwalczanie. Lotnictwo słabe. Obustronne wielkie straty. Olbrzymie zniszczenia. Postawa dobra mimo zmęczenia fizycznego i psychicznego (…)

W. Bartoszewski „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego”


Roman Padlewski, kompozytor, umiera w wieku 28 lat. Był także podporucznikiem Wojska Polskiego i powstańcem warszawskim, a w czasie okupacji działał w Tajnym Związku Muzyków.

Roman Padlewski
Facebooktwittermail