(…) Tragiczny rozwój sytuacji na Ochocie osiagnął w piątek punkt kulminacyjny. Ostatnia pozycja oporu w tej dzielnicy, blok przy ul. Wawelskiej 60, atakowana jest od wczesnego ranka nieprzerwanie przez artylerię, „goliaty”, czołgi i piechotę ze wschodnich formacji kolaboracyjnych (…)

(…) Na Woli zgrupowanie „Radosław” odpierało w ciągu piątku 11 sierpnia w zaciętej walce generalne natarcie niemieckie na ul. Okopową, na rejon cmentarzy i tereny getta. Pod wieczór, poniósłszy ogromne straty w zabitych, oddziały nasze wycofały się na ul. Stawki. Poległ dowódca batalionu „Miotła” kpt. Władysław Mazurkiewicz („Niebora”), ranny został ppłk „Radosław”. Wycofanie się na Stawki równało się ostatecznemu upadkowi dzielnicy Wola (…)

W. Bartoszewski „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego”

W ataku na Stawki ginie Tadeusz Wiwatowski ps. „Olszyna” – polonista, wykładowca tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie okupacji i w Powstaniu Warszawskim dowódca Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu okręgu Warszawskiego AK.

Facebooktwittermail